Magasinering

All information på ett ställe

Magasinering Umeå

I Umeå är situationen lite speciell då staden har så mycket studenter. Det finns ett antal företag som har magasinering och ofta finns möjligheter att förvara sina möbler till rimliga priser

Då avståndet till närliggande större orter är magasinering i Umeå omnejd inte alltid så enkel att finna, däremot finns det för den allra enklaste förvaringen gott om privatperson och näringsidkare som kan upplåta billig magasinering i centralortens närhet. För dig som är student och kanske inte har tillgång till bil kan det dock vara bättre att anlita en ”riktig” magasineringslösning, detsamma gäller förstås om värdet möbler eller vad det nu är du har för avsikt att magasinera överskrider ett belopp man inte gärna vill riskera att förlora. För företag är det sällan kostnaderna för magasinering som är det största problemet utan här handlar det ofta om att finna ett vettigt alternativ med både närhet till det egna företaget och samtidigt god säkerhet för det förvarade godset.

Umeå är naturligtvis inte att jämföra med de riktigt stora städerna som magasinering i Stockholm men då det finns ett antal aktörer finns ändå en viss valfrihet att välja sin leverantör av tjänsten.

Skall man magasinera möbler bör man förstås packa dem väl och se till att de klarar den belastning en förvaring medför. Om man väljer ett privat alternativ bör man säkerställa att sakerna du vill magasinera inte utsätts för påfrestningar de inte klarar av. Var uppmärksam på att väta och kyla kan förstöra möbler och tyger vilket gör en alltför enkel lösning kanske inte alltid är att föredra av det skälet.

Här nedan återfinns ett urval av firmor som erbjuder magasinering till privatpersoner och företag. Det generella rådet som gäller för hela Sverige är att surfa runt på nätet för att se om någon flyttfirma till exempel har bra priser den månad du vill magasinera dina inventarier. Om det finns gott om utrymme hos något företag går det ibland att få till ett bra avtal med fördelaktiga priser.

Magasinering i Umeå
Umeå Stadsbud
Telefon: 090-146180
Täktvägen 2
904 40 Röbäck

NJ Trading
Telefon: 090-123763
Jägarvägen 7
904 20 Umeå

Flodins Express
Telefon: 090-773889
Box 4061
904 03 Umeå